Bildung am Dialog

190211-banner-dialog

Virwuert vum Minister

dialog-ministreMir hunn am Ufank vun dëser Legislaturperiod 2018-2023 d’Initiativ „Bildung am Dialog“ lancéiert, déi sech duerch d’ganz Gesellschaft soll zéien, fir zesummen iwwer d’Zukunft vun der Educatiounspolitik ze schwätzen.

Dee Prozess läit mir um Häerz an ech huele mer Zäit dofir. Zäit, déi gutt investéiert ass, an déi nächst 5 Joer an an d’Reformprozesser, déi mer wëlle virundreiwen. Ech wëll wëssen, wou de Schong dréckt, fir e kënnen op de Leescht ze huelen, wann et néideg ass.

Bildung geet eis all eppes un. Ech wollt d’Diskussioun do ronderëm breet opmaachen. Dofir hu mer zum Beispill 5 Diskussiounsowenter an de verschiddene Regioune vum Land organiséiert, wou jidderee wëllkomm war: Schüler, Elteren, Enseignanten, Gemengevertrieder, Vertrieder vun der Société civile, Bierger, asw.

Ech hat esou d’Geleeënheet, mat deenen ënnerschiddlechsten Acteuren a Kontakt ze kommen an oppen a spontan Gespréicher kënnen ze féieren. Eppes, wat mech schonn an der leschter Legislaturperiod staark beräichert huet, de reegelméissege Kontakt mat den Acteure vum Terrain, mat Kanner oder Jonken, wëll ech och an de kommende Jore viruféieren.

Et gëtt ëmmer nees gesot, datt et am Land esou vill Meenungen a Positiounen zu Bildungsfroe ginn, wéi mer Awunner hunn. An awer spiere mer intuitiv, datt mer nëmmen eppes kënnen erreechen, wa mer zesummeréckelen. « Bildung am Dialog » huet eppes bis elo ganz kloer gewisen: datt mer vill méi dacks d’Perspektiv vun deem anere mussen anhuelen, fir ze gesinn, wat mir selwer kënnen zum Erfolleg bäidroen.

Ech sinn a bleiwen dovunner iwwerzeegt, datt mer a ville richtungsweisenden Decisiounen e méi breede Konsens kënne fannen. An datt esou e Konsens der Qualitéit vun eisem gesamte Bildungswiese guttdeet.

Ech wëll och an dëser Legislaturperiod d’Kand an de Mëttelpunkt vu menger Politik stellen an dofir suergen, datt mer zu Lëtzebuerg fair Bildungschancë fir jiddereen hunn. Dorunner schaffen ech déi nächst Joer mat vollem Engagement weider. An dëst mat Iech zesummen.

Claude Meisch, Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend

  • Mis à jour le 13-12-2019